Bewustwording voor een klimaatbestendig Son en Breugel 2030

Om draagvlak en acceptatie te krijgen voor wat betreft wateroverlast, hitte en droogte is op de eerste plaats bewustwording nodig, zowel binnen de gemeente als bij de burgers en gebruikers.
Een goede communicatie en beleid is hierin een vereiste. Elkaar hierin opzoeken, opvoeden en verder helpen, dat werkt. Daarnaast moet ook een urgentie gevoeld worden. De urgentie heeft Kragten voor de gemeente Son en Breugel in eerste instantie in beeld gebracht met behulp van een viertal kaarten: Hittekaart, Droogtekaart, Water-over-straatkaart en de Regenwaterstructuurkaart. Deze kaarten geven zowel de gemeente als de bewoners en gebruikers direct een goed beeld van de urgentie en waar moeten we nog iets doen en waar zijn we wel al goed bezig.

“Wateroverlast en klimaatbestendigheid is een proces van de komende tientallen jaren. We willen dat alle mensen in ons dorp meegaan werken aan het klimaatbestendig maken van het dorp. Het moet in ieder geval een verhaal zijn waar burgers en gebruikers zich in herkennen en niet een verhaal wat wij hier toetsbaar, meetbaar en registreerbaar maken”, aldus de gemeente.

Vervolgens zijn we met behulp van twee werkplaatsen met de gemeente, waterschap, bewoners en gebruikers aan de slag gegaan om een verdere invulling te geven aan de klimaatvisie. Hierin stonden de urgentie en bewustwording, integrale aanpak, beleefwereld van de gemeenschap en samenwerken centraal. Met een integrale groep van circa 20 vakmensen van de gemeente zelf en een groep van circa 15 bewoners en gebruikers hebben we de eerste stappen gezet naar een klimaatbestendig Son en Breugel.

Het proces heeft bewustwording gecreëerd, de mate van urgentie inzichtelijk gemaakt en de integrale samenwerking gestimuleerd. De stappen zijn benoemd, zodat aan de voorkant de goede keuzes worden gemaakt. De lokale context biedt namelijk volop kansen om de leefomgeving weer veerkrachtig te maken en zo antwoord te geven op klimatologische veranderingen.

Project:
Bewustwording voor een klimaatbestendig Son en Breugel 2030
Locatie:
Son en Breugel
Klant:
Gemeente Son en Breugel
Terug naar projecten