BKN-kaart voor sluiscomplexen Heel, Maasbracht en Born

De Combinatie Besix-Mourik heeft opdracht van Rijkswaterstaat voor de verlenging van een sluiskolk en renovatie van meerdere kolken van de sluiscomplexen Heel, Maasbracht en Born. De verlenging van de sluiskolk tot 225m maakt het mogelijk dat in de toekomst grotere binnenvaartschepen de sluis kunnen passeren.

Kragten heeft voor Besix-Mourik naast het DTB, de verwerking van kabels en leidingen en deformatiemetingen ook het maken van een BKN (Beheer-Kaart-Nat) verzorgd.

Het DTB is gebruikt om de geometrie over te nemen in de BKN-database. Daarna is de BKN-database aangevuld volgens het datamodel van Rijkswaterstaat.

Project:
BKN-kaart voor sluiscomplexen Heel, Maasbracht en Born
Locatie:
Limburg
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten