Bodembiodiversiteit, klimaatadaptatie begint met een goede bodem

Meer groen in de stad zien wij als een onderdeel van de oplossing voor klimaatadaptatie. Groen zuivert de lucht van fijnstof en houdt CO2 vast. Daarnaast zorgen bomen en groene gevels voor verkoeling en groenvoorzieningen kunnen water vasthouden en de biodiversiteit vergroten, maar groen heeft ook een maatschappelijke waarde en functie ten aanzien productie, gezondheid, recreatie en cultuur. Groen is dus van grote waarde voor de stedelijke leefomgeving. Het is dan ook belangrijk de omstandigheden voor groen zo optimaal mogelijk te maken. Dit begint bij een goede bodem met een optimale bodembiodiversiteit, met andere woorden het leven in de bodem. Een diversiteit aan bodemleven, een goede bodemstructuur en voldoende organische stof is van belang voor een gezonde vegetatie die beter bestendig is voor steeds vaker voorkomende extremere weersomstandigheden. Daarnaast kan een goede humusrijke bodem veel CO2 vasthouden. De laatste jaren hebben we kunnen zien wat bijvoorbeeld droogte doet met landbouwgewassen, groenvoorzieningen en de planten in onze eigen tuin.


Kragten gebruikt in haar ontwerpen klimaatbestendige bodem- en plantconcepten. Dit betekent dat de beplanting enerzijds wordt afgestemd op de lokale kwetsbaarheden, zoals bijvoorbeeld droogte, wateroverlast en hitte. Anderzijds zijn de bodemstructuur en het gehalte aan organische stof belangrijke parameters die deel uitmaken van het plantconcept. Gebruik wordt gemaakt van dichtgroeiende beplanting met voornamelijk inheemse bomen, heesters, half-heesters en bodembedekkers. Daarbij kijken we ook naar planten die elkaar helpen door middel van bijvoorbeeld rootcrafting (wortelnetwerk) en symbiose. Om nog een stap verder te gaan is Kragten op dit moment in samenwerking met Twan van Hagen, eigenaar van Groen2, bezig om het multilayer- (opbouw van bodemlagen) en plantconcept verder te ontwikkelen. Dit concept simuleert alle positieve eigenschappen van een bosgrond, zijnde de watervasthoudendheid van een bosgrond, het optimale bodemleven, geen of weinig onkruid en er is verminderd sprake van droogte. Een concept dat ervoor zorgt dat het stedelijk groen kan profiteren van de positieve eigenschappen van bosgronden.

Project:
Bodembiodiversiteit, klimaatadaptatie begint met een goede bodem
Terug naar projecten