Bodemdaling in Den Haag op de voet gevolgd

De gemeente Den Haag ligt deels op grond die langzaam aan het zakken is. Het is voor de gemeente belangrijk deze bodembeweging nauwkeurig te volgen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag een hoogte-net NAP ingericht, dat één keer in de 10 jaar wordt ingemeten.

Het hoogtenet NAP van de gemeente Den Haag is een verdichting van het hoogte-net NAP (Normaal Amsterdams Peil) van RWS dat zich over heel Nederland uitstrekt. Kragten bepaalt voor de gemeente Den Haag opnieuw de hoogte van de peilmerken door een heel nauwkeurige waterpassing uit te voeren. Het hoogte-net NAP in Den Haag bestaat uit ongeveer 900 peilmerken die verdeeld zijn over 5 sectoren: West, Zuid, Oost, Centrum en Noord. De peilmerken zijn meestal koperen boutjes in kades, muren en bouwwerken. De onderlinge hoogteverschillen tussen de peilmerken worden nauwkeurig vastgelegd. Vrijwel overal in Den Haag is binnen een afstand van 500 meter een peilmerk te vinden.

De eenvoudigste manier van verplaatsen in een stad als Den Haag is op de fiets. Je kan overal komen, en hoeft geen parkeerplek te zoeken. De waterpassingen worden dan ook uitgevoerd door een landmeter en een assistent die zich per fiets verplaatsen.

De gegevens van de peilmerken worden vastgelegd in een NAP-peilmerkenboek. Hierin staat voor elk peilmerk de gemeten hoogte ten opzichte van het NAP-vlak aangegeven met daarbij de gegevens waar het peilmerk te vinden is en een foto van het peilmerk. De gegevens worden onder andere gebruikt voor alle bouwactiviteiten, waterstandmetingen en voor onderzoek naar bodembeweging en zeespiegelvariatie.

In het kader van de Raamovereenkomst beheer NAP net Den Haag bepaalde Kragten in 2018 (sector West) en 2019 (sector Zuid) hoogtes ten behoeve van de instandhouding van het hoogte-net NAP.
De sectoren Oost, Centrum en Noord volgen in 2020, 2021 en 2022.

Project:
Bodemdaling in Den Haag op de voet gevolgd
Terug naar projecten