Borgen wet- en regelgeving voor Pathé-bioscopen

Pathé Theaters voert een proactief beleid waarbij compliance, het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, hoog in het vaandel staat. Om te borgen dat aan de Milieuwet- en regelgeving wordt voldaan, zijn alle verplichtingen opgenomen in een web-based managementsysteem.

Kragten ondersteunt Pathé als Milieucoördinator bij het voldoen aan de wettelijke regelgeving. Aan de hand van uitgebreide scans is beoordeeld welke regelgeving op de theaters van toepassing is. Daarbij is niet alleen gekeken naar directe regelgeving zoals de eigen vergunning, maar ook bijvoorbeeld naar rechtstreeks werkende Europese regelgeving. Alleen de relevante regelgeving is ondergebracht in het managementsysteem.

Het systeem voorziet in geautomatiseerde alerts direct gericht aan de betreffende taakbeheerder. Ook kunnen verplichtingen direct gericht worden aan onderhoudspartners, die op hun beurt ook gereed-meldingen kunnen doorvoeren.

Het systeem is online met behulp van een portal toegankelijk. Het web-based managementsysteem omvat diverse modules waaronder uitgebreide rapportagetools en een duidelijk dashboard voor zowel gebruikers als directie.

Inmiddels wordt alweer gewerkt aan een uitbreiding van het systeem met een nieuwe module gericht op het borgen van het energiemanagement.

Op deze wijze wordt Pathé maximaal ontzorgd, terwijl de verplichtingen zijn geborgd.

Project:
Borgen wet- en regelgeving voor Pathé-bioscopen
Locatie:
Pathé
Klant:
Pathé Theaters
Terug naar projecten