Bossysteem in stedelijk groen

Gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar, effecten en veranderingen worden merkbaar. Stedelijk groen in de omstandigheden waarin ze nu groeien is niet meer opgewassen tegen extreem droge periodes zoals die van de afgelopen jaren. Anders gesteld: de wijze waarop stedelijk groen is ingericht voldoet niet meer. Dit zorgt voor grote schade aan onder andere plantsoenen, parken en laanbomen. Dit heeft op haar beurt weer invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu.

Maatregelen hiervoor maken inmiddels vrijwel standaard deel uit van beleidsvoornemens en toekomstvisies. Echter, juist op het moment dat de positieve waarden van groen (bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en luchtkwaliteit), breed doordringen kampen overheden, instellingen en bedrijven met grote schade en uitval van groen. Naast dat hierdoor beoogde positieve waarden van groen niet worden behaald, spelen grote kostenposten als gevolg van schade aan groen ook een rol.

Niet alleen stedelijk groen, maar ook natuur heeft te lijden onder de effecten van klimaatverandering. Toch zijn natuursystemen zoals bossen beter bestand tegen droogte, hierbij geldt: hoe natuurlijker het bossysteem, hoe beter bestand tegen droogte. Dit doordat een natuurlijk bos zichzelf in stand houdt en zelfs een versterkend ecosysteem vormt. Belangrijk hierbij is de bodem. Een natuurlijke bodemopbouw zorgt voor gezond bodemleven, voldoende voedingsstoffen en het vasthouden van voldoende vocht. Het overkoepelende bladerdek zorgt voor minder verdamping waardoor droogteperioden worden overwonnen. Daarnaast wordt steeds meer bekend over ondersteuning welke planten elkaar in natuurlijke omstandigheden bieden. Een bos heeft daardoor geen menselijke hulp nodig. Waarom spiegelen we de inrichting van stedelijke groen dan niet aan de principes van een bos?

Deze gedachten heeft Kragten in samenwerking met Twan van Hagen (Groen2) ertoe gebracht meer kennis en ervaring te gaan opbouwen op twee onderdelen. Namelijk het nabootsen van bosbodems in een zogeheten multilayer systeem en het samenstellen van een database van planten welke met elkaar samenwerken en ondersteunen (plantsysteem). Om daarmee stedelijk groen gezond te maken en optimaal te laten functioneren. Dat leidt tot optimalisatie van functies als hittereductie, fijnstof-afvang en kostenreductie voor eigenaren en beheerders van stedelijk groen. Eerste praktijkervaringen zijn veelbelovend.

Momenteel loopt er een projectinitiatief voor Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland. Een samenwerking tussen eigenaren van stedelijk groen, kennisinstellingen en marktpartijen die praktijktesten uitvoeren om gezamenlijk te komen tot maatwerk in stedelijk groen. 

Project:
Bossysteem in stedelijk groen
Locatie:
Grensregio Vlaanderen-Nederland
Klant:
Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland
Terug naar projecten