Brand bierbrouwerij, continue verbetering van de milieuprestatie

De Brand Bierbrouwerij is gelegen op één van de mooiste plekken in Nederland aan de oever van de Geulle te Wijlre. Dit vereist een voortdurende aandacht voor de omgeving door een duurzame bedrijfsvoering. Al 15 jaar ondersteunt de milieuafdeling van Kragten, Windmill, Brand Bierbrouwerij bij haar duurzame bedrijfsvoering.

Bij het produceren van een natuurproduct op basis van eigen bronwater is een goede borging van alle milieucompartimenten van groot belang. De uitdaging wijzigt daarbij voortdurend in de tijd waarbij de inpassing in de omgeving op het gebied van geluid, geur en veiligheid continue aandacht vergt. Naast de bekende milieuaspecten komen er ook nieuwe aandachtspunten.

De wijzigingen in het klimaat zijn ook in de omgeving van de brouwerij merkbaar. Zo laat de Geulle extremere waterstanden zien waardoor grotere schommelingen naar de toekomst worden verwacht. In samenspraak met Waterschap, gemeente en provincie kijkt de brouwerij naar mogelijkheden om elders langs de Geulle meer bergingscapaciteit te realiseren om het brouwerijterrein en overige langs de Geulle gelegen gevoelige bestemmingen te ontzien bij mogelijk toekomstige hogere waterstanden.
Kragten heeft berekeningen uitgevoerd voor het bepalen van de gewenste bergingscapaciteit en de wijze waarop deze gerealiseerd kan worden. Zo worden voorzieningen getroffen om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Nieuwe doelen staan inmiddels al weer op de agenda. Zo wordt gewerkt aan een continue verbetering van de milieuprestatie om in harmonie met de omgeving een duurzame productie voort te zetten.

Project:
Brand bierbrouwerij, continue verbetering van de milieuprestatie
Locatie:
Wijlre
Klant:
Brand Bierbrouwerij
Terug naar projecten