Brede School Treebeek in Brunssum ontwerp met regenwaterinfiltratie

De Brede School Treebeek biedt onderdak aan onder andere OBS Treebeek, Basisschool St. Franciscus, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een sporthal.

Kragten ontwierp hiervoor de buitenruimte en stelde het uitvoeringscontract op. Tevens onderzochten wij de infiltratiecapaciteit van de aanwezige bodem door middel van een geohydrologisch onderzoek. Het geohydrologisch onderzoek geeft een beschrijving van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de classificering van de textuur van de bodemhorizonten.

Aan de voorzijde van de nieuwbouw is een representatieve entree in combinatie met parkeren en haal- en brengfunctie. Aan de achterzijde, is naast een schoolplein en een speelveld, een wadi ontworpen die het water van de verhardingen en het gebouw opvangt en laat infiltreren in de bodem.

Project:
Brede School Treebeek in Brunssum ontwerp met regenwaterinfiltratie
Locatie:
Brunssum
Klant:
Gemeente Brunssum
Terug naar projecten