BREEAM-certificaat Logistiek Park Moerdijk

Middels een Provinciaal Inpassingsplan is vastgelegd dat zowel de gebiedsontwikkeling als de gebouwen op Logistiek Park Moerdijk (LPM) een BREEAM-duurzaamheidscertificaat dienen te behalen. Waarom doet de overheid dit en hoe draagt dit bij aan het behalen van de duurzaamheidsambities?

Logistiek Park Moerdijk, onderdeel van havenbedrijf Moerdijk, is een nieuw te realiseren logistiek park voor Value Added Logistics. Het plangebied beslaat circa 200 hectare en wordt in vier fases ontwikkeld. Ontwikkelcel 1 is gekocht door DSV, een internationale logistieke partner. Om de duurzaamheidsambities uit het Publiek Programma van Eisen (PPvE) te borgen heeft de provincie Noord-Brabant de eis opgenomen dat het certificaat BREEAM Good voor de gebiedsontwikkeling behaald moest zijn alvorens de omgevingsvergunning aan DSV verleend zou kunnen worden. Ook van de gebouwen wordt een BREEAM-certificaat geëist.

Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit.

Door in de ontwerp- en realisatiefase de BREEAM-methodiek te betrekken bij de te maken keuzes, denken alle partijen gezamenlijk na over wat de meest duurzame opties zijn. BREEAM biedt daartoe een bovenwettelijke en complete kapstok die verder reikt dan bijvoorbeeld het hergebruik van materialen of een gasloos terrein. Eisen dat een BREEAM-certificaat wordt behaald, biedt de overheid de garantie dat duurzaamheid bij zowel de ontwikkelaar, de ontwerper als de aannemer prioriteit krijgt.

Voor Logistiek Park Moerdijk ontzorgt Kragten als BREEAM-expert het havenbedrijf bij het behalen van het BREEAM-certificaat. Manuela Lambie van Kragten is als deskundige toegevoegd aan het bouwteam waardoor zij partijen inzicht geeft in duurzaamheid, adviseert bij het nemen van besluiten en overziet of voldaan wordt aan de BREEAM-normering. Ook na het behalen van het certificaat blijft Manuela in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van het park, zodat gegarandeerd is dat ook de hercertificering van het BREEAM-certificaat over zeven jaar behaald wordt. Havenbedrijf Moerdijk wil namelijk laten zien, ook aan haar internationale partners, dat zij haar verantwoordelijkheid neemt door te bouwen aan een duurzame haven.

Project:
BREEAM-certificaat Logistiek Park Moerdijk
Locatie:
Moerdijk
Klant:
Logistiek Park Moerdijk
Terug naar projecten