BREEAM-certificering bedrijventerreinen

Steeds meer bedrijven en gebiedsontwikkelaars zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht hebben voor duurzaamheid draagt wellicht op de korte termijn niet bij aan de financiële winstgevendheid van de ontwikkeling, maar voegt wel degelijk meerwaarde toe aan de voorgenomen ontwikkeling. Deze waarde vindt zijn uiting in de synergie met de leefomgeving, het circulaire denken, ontwerpen en realiseren, de gebiedsoverstijgende sociale cohesie en de inspiratie en stimulans voor volgende duurzame ambities en projecten. Een nieuwe invalshoek met uiteindelijk meer (dan alleen financiële) meerwaarde!

Voor het aantoonbaar controleerbaar integreren van deze invalshoek in een ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van BREEAM. Dit is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen met als uitgangspunt een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. Aan deze methode, die afkomstig is uit Engeland, is een certificaat gekoppeld met kwalificaties op verschillende niveaus. In Nederland is DGBC (Dutch Green Building Council) gerechtigd dit te beheren. BREEAM heeft ten doel het bewustzijn te vergroten met betrekking tot gebieden en gebouwen met een kleine milieu-impact. Het is een uitnodiging om tot innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te komen. De methode blijft zich ontwikkelen. In een open source omgeving kan iedereen input leveren. Omdat beoordeeld wordt op bovenwettelijke maatregelen, is deelname aan het beoordelingstraject op basis van vrijwilligheid.

Diverse van onze opdrachtgevers hebben zich tot doel gesteld een BREEAM certificaat voor hun gebiedsontwikkeling te behalen. Hierin vervult Kragten verschillende rollen. We ondersteunen onze klanten onder andere met het uitvoeren van onderzoeken die BREEAM-proof zijn. Zo hebben we voor Lidl een akoestisch onderzoek gedaan dat voldoet aan het criterium Gebiedsklimaat (KLI6) voor de bouw van een nieuwe, duurzame vestiging in Eersel en een natuurtoets voor Zuyderland Medisch Centrum. Voor de nieuwbouw van Distributiecentrum Laarakker in Cuijk hebben we de natuurrapportage en het flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het criterium Ruimtelijke Ordening (RO7).

Maar voor het duurzame bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert verzorgen wij samen met het Energiebureau het volledige BREEAM-Gebied certificeringsproces. Ook voor de aanleg van het 142 hectare grote Logistiek Park Moerdijk verzorgt Kragten samen met het bouwteam, bestaande uit het Havenbedrijf Moerdijk, FL – Reyrink en Kragten, de BREEAM-certificering. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft zich hierbij doel gesteld het meest duurzame industrieterrein te bouwen en te streven naar het niveau van BREEAM Outstanding. Voor het begeleiden van deze certificeringstrajecten worden inmiddels zes Kragten medewerkers opgeleid tot Expert.

Project:
BREEAM-certificering bedrijventerreinen
Locatie:
Eersel, Heerlen, Cuijk, Weert, Moerdijk
Klant:
Divers
Terug naar projecten