BREEAM very good voor Kampershoek 2.0 Weert

Duurzaamheid wordt zichtbaar

Gemeente Weert is wederom trots op bedrijventerrein Kampershoek! Op 9 mei 2022 is het BREEAM-certificaat Very Good uitgereikt. BREEAM, een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat of methode, maakt de duurzaamheidsprestaties van bedrijventerreinen zichtbaar. Er zijn verschillende certificaten voor nieuwe gebouwen, gebieden, in-use en sloop- en demontageprojecten. Duurzame gebieden zijn in trek bij investeerders, klanten en gebruikers. Gebouwen binnen het gebied kunnen tot 20% meer waard worden. Er is aandacht voor een gezond verblijfsklimaat dat het welzijn bevordert van de gebruikers van het gebied. Daarnaast is het gebied klaar voor de toekomst omdat de lat van BREEAM hoger ligt dan wat wettelijk wordt geëist. Kragten begeleidde met veel plezier en trots het project Kampershoek 2.0.


Veelzijdig ontwerp
Het bestaande bedrijvenpark Kampershoek-Zuid werd in de jaren negentig ontwikkeld en wordt alom geprezen om de hoge kwaliteit en is zelfs tot tweemaal toe opgenomen in het Jaarboek Beste Bedrijventerreinen. Voor Kampershoek 2.0 is de lat zo mogelijk nog hoger gelegd. Kragten heeft in opdracht van de gemeente Weert geadviseerd bij het BREEAM-traject en heeft een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein ontworpen waarbij duurzame keuzes zijn gemaakt. Het resultaat is een ruim opgezet terrein met brede wegen en een grote opvangcapaciteit aan water. Er is rekening gehouden met cultuurhistorische waarden (het zicht op de molen blijft gehandhaafd), er is gekozen voor een dynamisch LED-systeem voor openbare verlichting. Fietspaden zijn gescheiden van de rijbaan en er is veel aandacht besteed aan flora en fauna waarbij zelfs een amfibieëntunnel is aangelegd.

Nog meer redenen om te werken met BREEAM
Een BREEAM-gebied is bestendig tegen plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. Een BREEAM-ertificaat helpt bij het uitdragen van de duurzaamheidsambities ten aanzien van externe en interne partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad en is toe te passen op zowel nieuwe gebiedsontwikkelingen alsook herontwikkelingen. Verder helpen de verschillende onderwerpen die aan bod komen bij het richting geven aan het maken van duurzame keuzes bij het gehele ontwerpproces, van visie tot en met beheer.

Project:
BREEAM very good voor Kampershoek 2.0 Weert
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten