BRP+ gemeente Leudal voor droge voeten bij extreme neerslag

In een minicompetitie binnen het raamcontract van de gemeente Leudal kreeg Kragten de opdracht om het basisrioleringsplan op te stellen voor de kernen Neeritter, Ittervoort, Kelpen-Oler, Grathem, Baexem en Heythuysen.

Het basisrioleringsplan geeft een actueel beeld van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering. Met onze toepassing STRATUS geven we de klant inzicht in de impact van extreme neerslag. STRATUS is het Simulatiemodel van Terrein en Riolering voor de Analyse van Toestroming, Uittreding en Spreiding. Het model koppelt het rioleringsmodel met het terreinmodel en maakt bij de simulaties gebruik van het rekenhart van InfoWorks ICM.

Het naar de riolering afvoerende oppervlak wordt volledig geïnventariseerd, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van al beschikbare data. Ook inritten worden op een zeer efficiënte en nauwkeurige wijze meegenomen. Een goede naverkenning maakt onderdeel uit van de opdracht.

Voordat het rioleringsmodel en het terreinmodel worden gemaakt, valideren we de basisgegevens. Met RIOSCAN visualiseren wij de verdachte gegevens in het rioolbeheer. Deze worden vervolgens gecontroleerd, zodat er vertrouwen ontstaat in de gegevens om een rioleringsmodel te maken. Ook de riool- en randvoorzieningen moeten goed in beeld zijn om het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel naar waarheid te kunnen beoordelen. Van deze voorzieningen is vaak de geometrie onbekend. Met hulpmiddelen, zoals de schuifbaak en de duimstok, in combinatie met onze speciale inspectiecamera kunnen we vanaf maaiveld de hele put goed bekijken en zorgvuldig opmeten.

Project:
BRP+ gemeente Leudal voor droge voeten bij extreme neerslag
Locatie:
Heythuysen
Klant:
Gemeente Leudal
Terug naar projecten