Burgerinitiatief gebiedsvisie De Kazing Baarlo

Baarlo Samen Trots’ is het motto van het dorpsoverleg in Baarlo, gemeente Peel en Maas. De inwoners van Baarlo willen zelf de regie over de toekomst van hun eigen dorp houden. Om de leefbaarheid in de kern te borgen, hebben ze daarom het initiatief genomen om een gebiedsvisie op te laten stellen voor De Kazing en omgeving. Zo’n bottom-up benadering is best uniek omdat het meestal een gemeente is die dergelijke opdrachten geeft. Kragten heeft het dorpsoverleg hierbij begeleid.

Sporthal De Kazing, gelegen in een jaren zeventig wijk van Baarlo, is verouderd. Maar wat is de beste oplossing? Renovatie? Nieuwbouw? Of verplaatsing naar een andere locatie in de kern? Ook een van de basisscholen aan het plein tegenover de sporthal is aan vervanging toe en er zijn steeds meer klachten dat het gebied er te stenig uitziet en vooral niet (verkeers)veilig genoeg is. Het gebied rondom de sporthal moet een aantrekkelijk en verkeersluw gebied worden voor sport, onderwijs en buitenspelen.

Mede op basis van een enquête hebben we samen met inwoners vijf toekomstscenario’s voor het gebied uitgewerkt die de uiterste denkbare mogelijkheden weergeven. De modellen varieerden van een minimale verbouwing van de basisschool op de huidige locatie in combinatie met enkele verkeerkundige optimalisaties tot een uitplaatsing van zowel de sport- als onderwijsvoorziening zodat ruimte ontstaat voor woningbouw in een parkachtige omgeving. 

Deze modellen zijn beoordeeld op meerdere criteria, waaronder kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving, gezondheid, beweging, vergroening, duurzaamheid, programma, financiën, verkeerskundige effecten en planning. Door de opgave niet als een stedenbouwkundig ontwerpvraagstuk aan te vliegen, maar ook te kijken naar deze andere thema’s, en uit te zoomen naar een groter gebied waar functies eventueel ook kunnen landen, hebben we het Dorpsoverleg verrast en opnieuw aan het denken gezet.

Vanwege het ontbreken van synergievoordelen is uiteindelijk besloten de twee minimale varianten te laten vervallen. Voor de drie overige varianten is besloten deze eerst nader uit te werken voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Dit jaar werken we deze verdieping van de drie overgebleven scenario’s uit tot een definitieve inrichtingsvariant en locatiekeuze. Zo blijven we samen toewerken naar een gedragen gebiedsvisie waar ‘Baarlo Samen Trots’ op is.

Project:
Burgerinitiatief gebiedsvisie De Kazing Baarlo
Locatie:
Baarlo
Klant:
Dorpsoverleg Baarlo
Terug naar projecten