Burgers werken mee aan een mooi centrumplan in Didam

Om Didam en haar omgeving aantrekkelijker te maken, besloot de gemeente Montferland om zowel het centrumgebied van Didam als het openbare gebied te verbeteren. Kragten stelt hiervoor een Masterplan op voor het centrumgebied.

Het masterplan heeft als doel een concreet herontwikkelingskader te bieden voor de diverse deelgebieden in het centrum van Didam en het realiseren van een fraai verblijfsplein in het hart van het centrum. Aansluitend stelt Kragten een inrichtingsplan op voor het openbare gebied.

Zowel de verkeersproblematiek als de verblijfskwaliteit van de Wilhelminastraat, ook wel de huiskamer van Didam genoemd, zullen worden aangepakt. Een herinvulling dient te worden gegeven aan de locatie van het voormalig gemeentehuis en tevens zullen diverse herontwikkelingen worden meegenomen, waaronder de herontwikkeling van de locatie Coöp, bibliotheek en voormalig gemeentehuis, het Nettoramaterrein, bedrijventerrein Fluum Noord en de herinrichting van de stationslocatie.

We gaan Samen op weg. Letterlijk namelijk het verkeer als integraal onderdeel van het masterplan, bij de ontwikkeling van de gebieden en in de beleving van de verschillende gebruikers. Daarnaast is een uitgebreid communicatieproces met de bewoners, bezoekers en ondernemers voorzien. Zij moeten zich gaan herkennen in het plan en de ontwerpkeuzes. De beleving en wensen van de betrokkenen staan centraal.

Project:
Burgers werken mee aan een mooi centrumplan in Didam
Locatie:
Didam
Klant:
Gemeente Montferland
Terug naar projecten