Centrumplan Aalst

Om uitputting van onze aarde te voorkomen dienen we duurzamer om te gaan met onze planeet. Dat was voor de gemeente Waalre reden om het document Duurzaam door Waalre op te stellen. In dit document staan de ambities verwoord voor de veranderingen in het centrum van Aalst.

Vanuit een drietal documenten is een Inrichtingsplan opgesteld. Het eerste document is het Programma van Eisen dat in een eerdere fase is vastgelegd in het programma Duurzaam door Waalre, Vitaal Dorpshart Aalst. Het tweede document is het Programma van Wensen met bijvoorbeeld de wens om aan de Eindhovenseweg een horecaplein te ontwikkelen, het winkelplein en Dorpsstraat ‘te vergroenen’ en het derde document, het Programma van Duurzaamheid. Hierin komen onder andere klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit, energietransitie, mobiliteit en schone lucht aan bod.

In een participatietraject, waarbij burgers, winkeliers, het kerkbestuur, de marktkooplui en alle disciplines binnen de gemeente Waalre betrokken zijn, is gekeken waar de wensen, eisen en duurzaamheidsaspecten zouden moeten landen in het centrumplan. Dit hebben we begeleid middels werksessies met Cees Duurzaam en Claire Circulair. Er is ook een duurzaamheidssessie gehouden met de gemeenteraad van Waalre. Dit proces van samenwerken op een hoog abstractieniveau is bijzonder te noemen en zorgt voor een politiek draagvlak. Het gevoel van ‘wij moeten’ verandert naar
‘wij gaan’ en dat geeft een opbouwende energie.

Uit het proces kwam de ambitie van duurzaamheid naar boven en de wens voor het versterken van het dorpse karakter en de identiteit van Aalst, zoals meer elkaar ontmoeten en minder verkeer, minder
CO2-uitstoot en meer schone lucht, het stimuleren van bewegen middels fiets- en voetpaden. Maar ook het compacter maken van het winkelgebied. Bovendien is ruimte gevonden voor waterberging.

We konden sturing geven aan welke identiteit en sfeer past bij het centrum van Aalst. Hoe brengen we de oude dorpskern met historische kerk beter in zicht? Hoe richten we het verblijfsplein aan de Eindhovenseweg in? Er is gekozen voor een horeca plein met bomen en beplanting, zodat je vanaf de Eindhovense weg als het ware door een venster naar het centrum van Aalst kijkt naar “De groene kamer van Aalst”, zoals het nu al in de volksmond wordt genoemd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de technische uitwerking, het beplantingsplan en het inrichtingsplan met circulaire materiaalgebruik. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de reis naar het centrumplan toe
net zo mooi is als het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Project:
Centrumplan Aalst
Terug naar projecten