Centrumvisie Echt-Oude Glorie in een kleinere kern

In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft Kragten een centrumvisie opgesteld voor haar hoofdkern Echt. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking ervan, het bestemmingsplan en benodigde onderzoeken.

Het centrum van Echt vervult een regionale functie. Het is een centrum met een bovenlokale uitstraling. Het huidige kernwinkelgebied heeft altijd een belangrijke rol in de regio gespeeld, maar verkeert momenteel in een neerwaartse spiraal. Er is sprake van een versplintering in het aanbod van voorzieningen en functies en er is sprake van leegstand.

Het monumentaal complex De Valk, een vervallen voormalige dakpannenfabriek, is nu een slechte binnenkomer. Het is slecht onderhouden en deels reeds gesloopt. Een doorn in het oog als de poort tot het centrum van Echt en als het visitekaartje: ‘Wat komt u hier doen, hier is niets te beleven!’ Met De Valk, een dakpannenfabriek neergezet in 1900 en die in 1930 ruim 18 miljoen dakpannen per jaar produceerde, heeft Echt wel een ‘eigen’ gezicht. Een ingrijpende structuuraanpassing is nodig.

Het plan
Het toekomstige compacte centrum van Echt is aanzienlijk kleiner dan het huidige winkelgebied. Gezien de leegstand heeft Echt de luxe niet om een groot kernwinkelgebied uit te stralen. Het bepalen van een compact centrum kan alleen als alle betrokkenen hieraan willen werken, zowel vastgoedeigenaren, ondernemers en overheid.

Om dit te bereiken, zullen we De Valk invullen als bovenregionale complementaire functie voor het centrum. De restauratie en herbestemming van complex De Valk met een XL Foodmarket-concept zet Echt nadrukkelijker op de kaart als te bezoeken plaats. Het park De Molenbeek richten we in als verblijfsgebied. De routing voor voetgangers in het tussenliggend gebied Ursulinenstraat - Molenbeek maken we aantrekkelijk. Bovendien is het nodig om de infrastructuur aan te passen om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren door de Diepstraat door te trekken naar het Sint Janskamp, de Zuiderpoort te verbinden met het parkeerterrein Ursulinenplein en om de Aasterbergerweg ten behoeve van fietsers en voetgangers her in te richten.

Zo werkt Echt aan een uniek en compact centrum.

Project:
Centrumvisie Echt-Oude Glorie in een kleinere kern
Locatie:
Echt
Klant:
Gemeente Echt-Susteren
Terug naar projecten