Circulaire herinrichting Hoboplein e.o. Helmond

Kragten werkt samen met de gemeente Helmond aan een circulaire herinrichting van het Hoboplein en de omliggende straten. Een circulaire herinrichting vraagt om een nieuwe aanpak. Kragten heeft hiervoor de werkmethode ‘Clair Circulair’ ontwikkeld. Deze methode wordt toegepast in Helmond.

Clair is een verdiepingsslag op de door Kragten ontwikkelde pragmatische werkmethode ‘CEES Duurzaam’. Met behulp van CEES Duurzaam wordt in een vroeg stadium van een project de meerwaarde van duurzame oplossingen geïdentificeerd. Met behulp van de werkmethode Clair wordt circulariteit concreet en toepasbaar. Circulaire herinrichting gaat over het gebruiken van bestaande materialen, maar ook over een andere procesaanpak. Bij een herinrichting bestaat de verwachting dat de oude inrichting wordt verwijderd en de omgeving wordt ingericht met nieuwe materialen. De gemeente Helmond wil de herinrichting van het Hoboplein en de omliggende straten juist op een circulaire manier aanpakken. Dit houdt in dat zoveel mogelijk van de bestaande materialen hergebruikt worden in het nieuwe ontwerp. Een circulaire herinrichting begint dus al bij het ontwerpen. In plaats van alleen de wensen van de gebruikers als uitgangspunt te nemen is daarnaast ook het bestaande materiaal een uitgangspunt. Welke materialen zijn er nu en wat is de resterende levensduur van deze materialen? Maar ook wat vraagt het bestaande materiaal nog aan beheer en onderhoud? Op basis hiervan worden de ideeën uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Kragten heeft voor het Hoboplein en de omliggende straten het proces van een circulaire herinrichting doorlopen. Dit is stapsgewijs gebeurd samen met bewoners vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Voor elke straat apart is onderzocht welke materialen hergebruikt kunnen worden. Inmiddels is het schetsontwerp voor het Hoboplein en de omliggende straten klaar.

Project:
Circulaire herinrichting Hoboplein e.o. Helmond
Locatie:
Hoboplein e.o. Helmond
Klant:
Gemeente Helmond
Terug naar projecten