Circulaire rotonde getaxeerd

De Rotonde van Morgen in Steyl in de gemeente Venlo is inmiddels al enkele jaren in gebruik. Toen een heel uniek project, nu nog steeds om van te leren. Onderdeel van de circulaire economie, wat sinds enkele jaren toenemende aandacht krijgt, is de financiële restwaarde van grondstoffen. We zijn gewend om de
financiële waarde van de buitenruimte af te schrijven naar € 0,-. In de circulaire economie gaan we juist voor het behoud van (financiële) waarde om onze footprint zo klein als mogelijk te maken. Hamvraag hierbij is: hoe bepaal je de financiële restwaarde? Door te taxeren!


Het taxeren van de buitenruimte bevindt zich momenteel in de experimenteerfase. Bij de Rotonde van Morgen hebben we dit pragmatisch en vanuit ketensamenwerking opgepakt. Vier ‘taxateurs’ (twee technisch adviseurs, twee aannemers) hebben individueel een taxatie uitgevoerd.

Uit de taxaties blijkt dat de (financiële) restwaarde van de Rotonde van Morgen, in de huidige marktomstandigheden, beperkt is. Afhankelijk van de veranderende marktomstandigheden (schaarste) kan deze waarde in de toekomst wel toenemen.

Het onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd die de restwaarde van soortgelijke projecten in de toekomst aanzienlijk kunnen verhogen. Enerzijds kostenreducerend: er zullen ontwikkelingen moeten plaatsvinden voor het machinaal ‘oogsten’, zonder dat producten beschadigd raken, en de toe- en afvoer van materialen zal logistiek georganiseerd moeten worden.
Anderzijds waardestijgend: tijdens het ontwerp keuzes maken die bijdragen aan een hogere restwaarde. Dit kan zijn door materialen toe te passen waarvan bekend is dat deze waardevast zijn (bijv. gebakken klinkers), en tevens door de materialen losmaakbaar toe te passen, waardoor beschadigingen minimaal blijven. 

Wanneer kostenreductie en waardestijging zich verder doorontwikkelen, biedt het taxeren van de buitenruimte een interessant potentieel om financiële waarde te creëren en daarmee de grondstofwaarde te behouden. Daarnaast is het taxeren van de buitenruimte een boeiende pijler om te monitoren hoe de financiële waarde van grondstoffen stijgt. Een interessante ontwikkeling die wij zeker gaan doorzetten! Zo
bouwen we samen aan een duurzame leefomgeving.

Project:
Circulaire rotonde getaxeerd
Locatie:
Steyl
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten