Communicatie en participatie voor een klimaat-adaptief Nederweert

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, de landbouw en het bedrijfsleven kunnen een grote bijdrage leveren. Klimaat is een groot en complex vraagstuk, maar door het nemen van veel ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk kan de klimaatopgave uiteindelijk worden ingevuld. Naast de dialogen die we moeten voeren over de risico’s en de inrichting van onze openbare ruimte, staat bij ons een verandering in het gedrag centraal.

Nederweert heeft bijna 17.000 inwoners en dus ook 17.000 kansen op een bijdrage aan een klimaatrobuust Nederweert. Deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatprobleem oplossen. Maar daarmee zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrenzen veel te bereiken. Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf.

Communicatie en participatie zien wij dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie. Om een gedragen strategisch klimaatadaptatieplan op te stellen volgen we een proces waarbij we naast techniek ook gedragswetenschappers inzetten. Voor Nederweert zijn we aan de slag geweest met vraagstukken over klimaatverandering en wat dat zou betekenen voor Nederweert. Dit hebben we samen gedaan met diverse afdelingen van de gemeente, de GGD, de veiligheidsregio, het waterschap, de woningvereniging, dorpsraden, ondernemers en politieke partijen. Deze dag stond vooral in het teken van bewustwording, draagvlak en ambitie. Tijdens een tweede bijeenkomst van wederom een dag gaan we met dezelfde groep aan de slag over hoe we onze omgeving willen inrichten, hoe we als gemeenschap ons willen aanpassen (adapteren) aan de gevolgen van klimaatverandering en wat we daarvoor nodig hebben. Hierbij maken we als Kragten ook inzichtelijk wat de kosten en het effect zijn van bepaalde maatregelen, maar zeker zo belangrijk, wat bepaalde maatregelen en keuzes opleveren, de baten.

Naast deze intensieve bijeenkomsten zijn we de wijk in geweest. Aan de hand van een vragenlijst hebben we informatie opgehaald over het gedrag van de burgers ten aanzien van afkoppelen en groene tuinen. Met deze informatie gaan gedragswetenschappers verder invulling geven aan het communicatie- en participatieproces. Wat werkt wel en wat moet je als gemeente vooral niet doen.

Het proces en de uitkomsten hiervan vormen de basis van de Klimaatkaart en het Uitvoeringsplan voor Nederweert, wat ook weer naadloos aansluit op de omgevingsvisie van Nederweert.

Project:
Communicatie en participatie voor een klimaat-adaptief Nederweert
Locatie:
Nederweert
Klant:
Gemeente Nederweert
Terug naar projecten