Communicatie en participatie voor een klimaat-adaptief Nederweert

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, landbouw en het bedrijfsleven kunnen een grote bijdrage leveren. Klimaat is een groot en complex vraagstuk, maar door het nemen van veel ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk kan de klimaatopgave uiteindelijk worden ingevuld. Naast de dialogen die we moeten voeren over de risico’s en de inrichting van onze openbare ruimte, staat bij ons een verandering in het gedrag centraal.

In Nederweert hebben we zeventienduizend huishoudens en dus ook zeventienduizend kansen op een bijdrage aan een klimaatrobuust Nederweert. Deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatprobleem oplossen. Maar daarmee zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrens veel te bereiken.

Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor gemeenten zelf.

Communicatie en participatie zien we dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie. Dit komt terug in onze aanpak met gedragswetenschappers waarbij we een blijvende gedragsverandering bewerkstelligen, waardoor we in de toekomst met de gemeenschap van Nederweert klimaat-adaptief aan de slag zijn.

Project:
Communicatie en participatie voor een klimaat-adaptief Nederweert
Locatie:
Nederweert
Klant:
Gemeente Nederweert
Terug naar projecten