Cultuurhistorische en landschappelijke inpassing nieuwbouw in woonzorgpark Eckartdal Eindhoven

Op het monumentale landgoed Eckartdal wonen geestelijk en lichamelijk gehandicapten in een groene parkachtige omgeving. Waar wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding, scholing, vorming en beweging centraal staan, is het van belang dat de bewoners en gebruikers in een veilige omgeving van het dagelijks leven kunnen genieten.

Vanwege de situering in een landgoed wordt veel waarde gehecht aan enerzijds zorgvuldige cultuurhistorische en landschappelijke inpassing en anderzijds aan de beeldkwaliteit van de nieuwbouw en de te realiseren infrastructuur.

In het landschappelijke ontwerp heeft Kragten zich laten inspireren door de bestaande structuren van het oude landgoed met lanen, bospartijen en open velden. Op deze manier komt de nieuwbouw in een sterke groenstructuur te staan en worden bestaande zichtassen geaccentueerd. Voor de cliënten van Eckartdal is een overzichtelijke en herkenbare leefomgeving van groot belang. De strakke lijnen van het stedenbouwkundig plan worden afgewisseld met meanderende paden die door een licht golvend en bloemrijk park slingeren en een routing vormen tussen de woongebouwen door. De auto is in het park te gast, het langzaam verkeer gaat altijd voor het snellere verkeer. Omdat in het landgoed monumentale bomen staan is aan de hand van een bomencompensatieplan onderzocht welke bomen waardevol zijn, welke verplantbaar zijn en welke toch gerooid moeten worden omwille van de nieuwbouw en de te realiseren infrastructuur. Daarnaast is onderzocht waar nieuwe bomen geplant moesten worden om het gewenste lommerrijke beeld in stand te houden.

Kragten heeft in een ontwerpteam samen met de hoofden van de woongebouwen de precieze wensen van de bewoners voor de tuinen in kaart gebracht en deze omgezet naar een functioneel ontwerp. Voor de uitvoeringsvoorbereiding maakt Kragten deel uit van een bouwteam om te zorgen dat het ontwerp wordt uitgevoerd zoals dat bedoeld is. Een extra uitdaging hierbij vormt de gefaseerde uitvoering, zodat het complex tijdens de uitvoering kan blijven functioneren.

Project:
Cultuurhistorische en landschappelijke inpassing nieuwbouw in woonzorgpark Eckartdal Eindhoven
Locatie:
Eindhoven
Klant:
Woonzorgpark Eckartdal
Terug naar projecten