Data compleet door inwinnen geluidswerende voorzieningen in Nederland

Langs de rijkswegen liggen vele geluidswallen en –schermen die de geluidsoverlast voor achterliggende gebieden beperken. Rijkswaterstaat laat de wijzigingen in deze geluidswerende voorzieningen jaarlijks in kaart brengen. Daarbij wordt niet alleen de ligging vastgelegd, maar ook aanvullende informatie als de hoogte en het materiaal.

Kragten heeft de gegevens ingewonnen door middel van mobile mapping. De gegevens zijn vervolgens verwerkt tot geografische data. Daarna is de noodzakelijke attribuutinformatie toegevoegd aan de hand van de foto’s die tijdens het mobile mappen gemaakt zijn. Het resultaat is een compleet bestand met alle benodigde gegevens, die zijn ingewonnen zonder enige hinder voor het verkeer.

Project:
Data compleet door inwinnen geluidswerende voorzieningen in Nederland
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten