De combinatie wonen en werken in het landelijk gebied van Uden-Boekel

Voor de gemeenten Uden, Boekel en de provincie Noord-Brabant is een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het gebied tussen Uden en Boekel. De gebiedsvisie geeft de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied aan. Middels de gebiedsvisie hebben de gemeenten Boekel en Uden een keuze gemaakt ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen die in het gebied wenselijk zijn.

Bij de uitvoering van deze opdracht wordt rekening gehouden met twee invalshoeken. De ruimtelijk landschappelijke invalshoek: de bestaande en potentiële ruimtelijke / landschappelijke onderlegger én een ruimtelijk functionele invalshoek: Welke functies verhouden zich het beste tot de bestaande en beoogde ruimtelijke / landschappelijke kwaliteiten en ontwikkelingen.

Deze gebiedsvisie is een pilot van de provincie om het concept woon-werklandschap vorm te geven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een blauwdruk voor het gebied te maken. Indien dit wel zou gebeuren dan ontstaat een plan dat niet flexibel is en kan inspelen op veranderingen in de tijd. Door de provincie is dit project aangewezen om nieuwe concepten te onderzoeken voor de combinatie wonen en werken in het landelijke gebied en tegen dorpsranden aan.

Project:
De combinatie wonen en werken in het landelijk gebied van Uden-Boekel
Locatie:
Uden, Boekel
Klant:
Gemeente Boekel
Terug naar projecten