De Keutelbeek terug van weggeweest

In de jaren ’40 en ’50 zorgde de Keutelbeek voor veel geklaag in Beek. De beek zorgde voor stank en ongedierte. Nu, tachtig jaar later, klagen de inwoners vooral nog over wateroverlast. Wateroverlast, niet veroorzaakt door de Keutelbeek maar door extreme buien. Extreme buien die als gevolg van de klimaatverandering vaker voorkomen.


Daarom wil het waterschap Limburg en de gemeente Beek het schone water van de Keutelbeek, dat na het geklaag over stank en ongedierte ondergronds via het riool wordt afgevoerd, weer bovengronds als beek afvoeren. Daarmee wordt het riool ontzien, waardoor meer ruimte is voor het afvoeren van (regen)water via het riool en de woningen en verhardingen in de omgeving kunnen afkoppelen op de beek. Hierdoor ontstaat extra afvoercapaciteit.


Daarbij helpt het ook dat we anders dan de jaren ’40 en ’50 de beek niet meer beleven als een open riool, maar als een esthetische en aantrekkelijke toegevoegde waarde voor de omgeving. Niet alleen voor mensen om van het zicht op water te genieten, voor kinderen om bij te spelen, maar ook vanuit ecologisch oogpunt. We zien dat op meer plekken: zo hielpen wij als Kragten de gemeente Arnhem bij het ontkluizen van de St. Jansbeek in het centrum, zien we in Utrecht dat de oude gracht weer rónd het centrum stroomt en stroomt de Ligne weer zichtbaar door Sittard.


Toch sloeg in 2014 na fase 1a van het ontkluizen van de beek de twijfel toe. Tijdens de uitvoering waren er problemen met nutsleidingen waardoor de uitvoering complexer werd en de kosten opliepen. Een gescheiden rioolstelsel (onvoldoende capaciteit), een bergbezinkbassin (gemengd stelstel is niet werkelijk), infiltratiekratten en een regenwaterbuffer (werken onvoldoende bij een leemondergrond) blijken geen geschikte alternatieven.


Ook nu blijkt de uitvoering complex. Het verleggen en aanpassen van de kabels en leidingen vergt zoveel, dat zelfs wanneer ze met drie ploegen tegelijk werken, zij nog steeds bepalend zijn voor het tempo. Daarbij blijkt ook in fase 1b vakmanschap in de uitvoering cruciaal. Daar kunnen slimmigheden die ter plekke worden bedacht (zoals het op drie plaatsen toepassen van een stalen buis in plaats van een betonnen buis) tot grote besparingen in tijd en geld leiden.


Vakmanschap is ook cruciaal bijvoorbeeld omdat de betonnen bakken bekleed worden met leistenen. Dat zijn geen stenen uit de fabriek, dan moet je metselaars met gevoel hebben en moeten wij vanuit de directievoering goed aangeven welke uitstraling gewenst is. Een uitstraling die in fase 1b nog natuurlijker wordt, omdat we nu niet alleen van U-vormige bakken gebruik maken, maar ook van L-vormige waardoor we aan een kant met een talud een mooiere overgang kunnen creëren. Zo laten we de mensen in Beek nog meer genieten van hun (Keutel)Beek.

Project:
De Keutelbeek terug van weggeweest
Locatie:
Beek
Klant:
Waterschap Limburg en gemeente Beek
Terug naar projecten