De kragt van de geoviewer in het mobiliteitsplan van Heusden

Samen met de gemeente Heusden heeft Kragten een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin zijn de speerpunten uit de Mobiliteitsvisie uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan. Een onderdeel van het mobiliteitsplan is ook het vaststellen van nieuwe netwerken voor lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Om deze netwerken, en met name ook de samenhang daartussen duidelijk te maken, is gebruik gemaakt van een Geoviewer. Hierin zijn de netwerken in kaart gebracht in samenhang met andere gegevens, zoals maximumsnelheden en ongevallen. Het grote voordeel is dat de netwerken met hun specifieke gegevens voor iedereen inzichtelijk en gemakkelijk te raadplegen zijn en deze gegevens kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het plannen van wegwerkzaamheden, gladheidsbestrijding en het opstellen van onderhoudsprogramma’s.

De Geoviewer kan zowel gebruikt worden door de medewerkers van de gemeente, maar juist ook extern ingezet worden voor communicatie met de burger. Met de viewer kan gericht worden gekeken naar elke gewenste locatie waarbij benodigde detailgegevens direct voorhanden zijn. Daarom kan deze viewer ook uitermate goed dienst doen bij burgerparticipatie, waarbij burgers eenvoudig de exacte locatie van knelpunten kunnen aangeven op een kaart en gelijk hun suggesties om dit knelpunt op te lossen kunnen toevoegen.

Kortom, een mooie oplossing om ook de burger er meer bij te betrekken en gebruik te maken van hun plaatselijke en specifieke gebiedskennis.

Project:
De kragt van de geoviewer in het mobiliteitsplan van Heusden
Locatie:
Heusden
Klant:
Gemeente Heusden
Terug naar projecten