De leidraad Klimaat gemeente Peel en Maas

Voor de gemeente Peel en Maas stelt Kragten de Leidraad klimaat op. Als uitbreiding van de eerder door Kragten opgestelde Leidraad water is dit eveneens een praktisch instrument voor de ontwikkelaars van een gezonde fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan projectontwikkelaars die een in- of uitbreidingswijk willen realiseren. Ook projectleiders van de gemeente die aan de lat staan voor een herinrichting van de bestaande openbare ruimte kunnen de leidraad gebruiken. 

In een aantal werksessies met medewerkers van de gemeente Peel en Maas is gesproken over de onderwerpen die voor de gemeente belangrijk zijn als we denken aan het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Hoe zou je de fysieke leefomgeving kunnen aanpassen om de risico’s van het veranderende klimaat zo veel mogelijk te beperken? Wat is er nodig om een koele leefomgeving te behouden? Welke maatregelen zijn er om verdroging in onze wijken te voorkomen? Wat is in de fysieke leefomgeving nodig om regenwater buiten de woning te houden? Een duurzame inrichting van de openbare ruimte draagt hier aan bij, maar ook de inrichting van particuliere tuinen en het ontwerp van woningen kan een bijdrage leveren aan een gezonde fysieke leefomgeving.


De werksessies hebben ertoe geleid dat door de hele organisatie heen meer besef is ontstaan dat in iedere fase van een planproces aandacht nodig is voor klimaatadaptatie. In feite moet en kan iedereen een bijdrage leveren aan een gezonde fysieke leefomgeving. Naast de verdere invulling van de leidraad hebben de verschillende werksessies als belangrijkste opbrengst dat intern meer draagvlak is gecreëerd voor praktische klimaatadaptieve maatregelen. 

Project:
De leidraad Klimaat gemeente Peel en Maas
Locatie:
Gemeente Peel en Maas
Klant:
Gemeente Peel en Maas
Terug naar projecten