De Maashorst, een landschap van allure

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Een gebied bestaande uit een prachtige natuurkern, met bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. De natuurkern wordt omgeven door een kleinschalig dynamisch landschap en de kernen van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Samen vormt dit De Maashorst. Met een omvang van 3.500 hectaren is De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant.

Vanuit de provinciale investeringsregeling Landschappen van Allure is De Maashorst aangewezen als één van de Landschappen van Allure. Binnen dit programma wil de gemeente Landerd een dynamische schil ontwikkelen tussen het natuurgebied en de omliggende kernen. Dit word gedaan door het versterken van natuur en landschap in combinatie met het verbeteren van de verbindingen voor langzaam verkeer tussen de kernen.

Kragten heeft de gehele technische uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding mogen verzorgen voor de gemeente Landerd. Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van 7 km van de huidige zandpaden is een half-verhardingsmateriaal toegepast. De combinatie tussen de bestaande zandpaden en de aangebrachte half-verharding geeft een zeer comfortabele verharding voor de fietser.

In een GIS-programma zijn kaarten opgesteld die de diverse trajecten op een eenvoudige en duidelijke wijze weergegeven. Hierop zijn de hoeveelheden bepaald voor het opstellen van een RAW-bestek.

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid is er tevens een aanvulling gerealiseerd op de huidige groenstructuren. Middels nieuwe bomenlanen en aanvullingen op bestaande lanen is het landschap versterkt.

Project:
De Maashorst, een landschap van allure
Locatie:
De Maashorst
Klant:
Gemeente Landerd
Terug naar projecten