De neuzen dezelfde kant op door toekomstvisie centrum Boxmeer

Het centrum van Boxmeer staat aan de vooravond van veel (verschillende) ontwikkelingen. Ontwikkelingen die zonder overkoepelende gedachte vorm gegeven worden. Deze losse initiatieven botsen wel eens met de huidige kernkwaliteiten van Boxmeer en de gewenste uitstraling hiervan. Een sturend, dan wel toetsend middel is niet voor handen.

Om de initiatieven te stroomlijnen en een plek te geven binnen het centrum, is de toekomstvisie opgesteld. In deze visie worden de gebiedskenmerken beschreven, waarna voor de verschillende facetten een deelvisie is opgesteld. De centrale spil hierin wordt gevormd door de Steenstraat. Deze winkelstraat heeft op basis van de huidige verspreiding van winkels en voorzieningen, alsmede op de aanwezige uitstraling twee ruimtelijke thema’s meegekregen. Eén deelgebied richt zich volledig op het winkelende publiek. Het andere deelgebied is gericht op recreatie in combinatie met kunst en cultuur. Naast de inrichting van de Steenstraat zijn de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het centrum belangrijke aandachtspunten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het centrumgebied zelf, maar vooral ook naar relaties met de omgeving.

Project:
De neuzen dezelfde kant op door toekomstvisie centrum Boxmeer
Locatie:
Boxmeer
Klant:
Gemeente Boxmeer
Terug naar projecten