De Roos van Biodiversiteit

Op dit moment komen er grote vraagstukken op ons af: de invloed van klimaatverandering, de noodzakelijke energietransitie én natuurlijk de afname van de biodiversiteit in Nederland. Deze vraagstukken eisen onze aandacht en vragen ons een ambitie te formuleren. Wat is onze bedoeling, wat is de scope van onze maatregelen en waar willen we precies naartoe?

Ook de waterschappen houden zich nadrukkelijk met deze problematieken bezig. In het kader van de ROK-ITA (Raamovereenkomsten Integrale Technische Adviesdiensten) hebben zij in dat verband een prijsvraag uitgeschreven om de markt uit te dagen en met innovatieve oplossingen en producten te komen om antwoord te kunnen geven op de vraagstukken van nu.

Over het stoppen van de teruggang van de biodiversiteit in Nederland en hoe deze om te buigen naar een toename in de variatie én omvang van zowel flora als fauna, is al veel nagedacht. Toch ontbreekt het nog aan maatregelen die over de hele linie breed worden gedragen en tot omvangrijke, aansprekende resultaten hebben geleid. Kragten gelooft dat draagvlak, samenwerking en inhoudelijke kennis het fundament vormen voor het succesvol vertalen van onze bedoelingen naar heldere ambities en succesvolle projecten.

De Roos van Biodiversiteit kenmerkt zich door de volgende stappen:
• Het formuleren van de bedoeling: de kern van de roos (de ambitie en de projectscope)
• Het benoemen van de belangen en percelen: de kroonblaadjes (de biodiversiteitsdiensten definiëren)
• Het creëren van de biodiversiteitsdiensten: de bloem (op een gezonde manier invulling geven aan biodiversiteit)
• Het formuleren van kansen en oplossingen: de bijtjes (versterken van de ecosystemen en de biodiversiteit)

De Roos van Biodiversiteit geeft een projectteam handvatten om biodiversiteit, vanuit de samenwerking, een gezamenlijke ambitie en de aanwezige kennis en expertise, te integreren in een project. De Roos staat voor een procesaanpak waarmee, direct vanaf het begin, de biodiversiteit integraal en oplossingsgericht onderdeel uitmaakt van de uit te voeren werkzaamheden. De opwaardering van de biodiversiteit, zowel in kwaliteit als omvang, is dus het vertrekpunt bij de start van onze werkzaamheden, en niet slechts één van de eindresultaten.

Project:
De Roos van Biodiversiteit
Locatie:
Nederland
Terug naar projecten