De thuiswerkscan

De coronacrisis heeft ons op grote schaal kennis laten maken met thuiswerken. Dat heeft geleid tot allerlei voordelen, denk aan het verlagen van de voorheen steeds toenemende druk op mobiliteit. Nu het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, is de vraag hoe we de voordelen van het thuiswerken kunnen vasthouden na de coronacrisis? Verschillende organisaties zijn daarom bezig met het opstellen van thuiswerkbeleid. De vraag is of het thuiswerkbeleid wel past bij de organisatie en haar werknemers?

De adviesbureaus Kragten en Wavy hebben samen de handen ineengeslagen. Zij hebben middels gedragskundig onderzoek een thuiswerkscan ontwikkelt. Die thuiswerkscan maakt bedrijfsspecifiek inzichtelijk welke kansen en uitdagingen er zijn voor het stimuleren van thuiswerkgedrag. De thuiswerkscan is gebaseerd op factoren die aantoonbaar samenhangen met thuiswerkbereidheid na de coronacrisis. In het onderzoek zijn zeventien werkgevers en 1411 werknemers betrokken geweest bij het verzamelen en vaststellen van de factoren. Daaruit zijn elf beïnvloedbare factoren bepaald die inzetbaar zijn als stuurmiddel om thuiswerkgedrag te bemoedigen.
Die elf factoren kunnen voor iedere organisatie een ander resultaat geven. Daarom wordt in de thuiswerkscan met behulp van enquêtes en interviews vastgesteld hoe de elf factoren worden gewaardeerd in een organisatie. Het model in figuur 1 geeft een voorbeeld weer van de resultaten. Deze maakt in één oogopslag helder in welke mate de verwachtingen van werknemers in lijn liggen met de verwachtingen van de werkgever.

In het model in figuur 1 is een voorbeeld te zien hoe werkgever en werknemer de elf beïnvloedbare variabelen beoordelen op een vijfpuntschaal. Hierin geldt; hoe meer de werkgever of werknemer het eens is met de variabele, des te meer de variabele bijdraagt aan de thuiswerkbereidheid.

In dit voorbeeld is te lezen dat beroepsmatige communicatie, zoals sparren/brainstormen, goed verloopt in de thuissituatie van de voorbeeldorganisatie. Het is dan raadzaam om te blijven inzetten op de huidige gang van zaken random communicatie. Terwijl thuiswerken wel leidt tot eenzaamheid bij deze organisatie. Eenzaamheid is namelijk het laagste beoordeeld door werkgever en werknemer. Daarmee is dat de zwaarstwegende factor voor werknemers om naar kantoor te komen.

Op basis van bovenstaande uitvoer van de thuiswerkscan zal een adviseur van Kragten en Wavy met de werkgever bespreken welke kansen er liggen voor het stimuleren van thuiswerken in uw organisatie. Op die manier worden maatregelen specifiek afgestemd op de optimale balans voor het thuiswerken.

Project:
De thuiswerkscan
Terug naar projecten