De tuinman van Sittard-Geleen helpt inwoners bij de planvorming van de openbare ruimte

De rol van gemeenten verschuift van goedkeuren naar faciliteren. Om goed te kunnen faciliteren is het noodzakelijk faciliteren écht als een werkwoord te zien. Dat houdt in dat gemeenten actief deelnemen in het netwerk van de gemeenschap. Zodat ze weten wat speelt en kijken hoe ze van daaruit de gemeenschap het beste kunnen faciliteren. Dat betekent dat gemeenten de partners actief vanaf het begin betrekken om zo samen te komen tot een plan.

De gemeente Sittard-Geleen wilde in het kader van het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) graag de dialoog aangaan met haar partners, de gebruikers van de tuin, maar hoe en waar begin je? De eerste stap was de introductie van een tuinman. Die tuinman symboliseert de nieuwe rol van de gemeente en legt dit uit. Zo stelt hij zich voor met de woorden “Ik ben de tuinman van Sittard-Geleen. De tuinman in onze gezamenlijke tuin. Als ik mijn werk als tuinman goed wil doen, moet ik eerst weten wat u belangrijk vindt.” Hiermee startte de gemeente Sittard-Geleen de dialoog met de partners, gebruikers van de tuin, voordat er ook maar een letter op papier was gezet.

Om die dialoog goed en met zoveel mogelijk verschillende gebruikers te voeren, hield de tuinman groepsgesprekken in de wijk, één op één gesprekken in de stad, onderhield contacten online via facebook en blijft hij in een continue dialoog.

Door deze methode sloot het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte beter aan bij het gebruik en de wensen van gebruikers. Het zorgde ook voor meer politiek vertrouwen, participatie, ontsluiting van sociaal kapitaal en betrokkenheid. Het proces van besluit naar implementatie verliep veel efficiënter doordat aan de voorkant verschillende partijen betrokken waren en meerdere bronnen zijn geraadpleegd. Dat droeg niet alleen bij aan de efficiëntie maar stimuleerde ook innovatie doordat samen met partners nieuwe oplossingen werden bedacht voor complexe opgaves.

Project:
De tuinman van Sittard-Geleen helpt inwoners bij de planvorming van de openbare ruimte
Locatie:
Sittard-Geleen
Klant:
Gemeente Sittard-Geleen
Terug naar projecten