Defensieterreinen in Nederland in orde

De Dienst Vastgoed Defensie is verantwoordelijk voor het beheer, de instandhouding, bewaking, beveiliging en de nieuwbouw van het vastgoed van Defensie. Dit geldt voor de kazernes, kantoren en andere gebouwen maar ook voor de oefenterreinen, rolbanen van vliegvelden en dergelijke.

Wijzigingen op de buitenterreinen worden door Kragten landmeetkundig ingemeten en/of verwerkt in de GIS-database conform het Bedrijfs Informatie Model DVD. Hierin worden alle bovengrondse en ondergrondse objecten met een aantal kenmerken beschreven.

Project:
Defensieterreinen in Nederland in orde
Locatie:
Nederland
Klant:
Dienst Vastgoed Defensie
Terug naar projecten