Deformatiemetingen kademuren Dordrecht

In opdracht van de gemeente voert Kragten deformatiemetingen uit aan de kademuren in de stad Dordrecht. Met behulp van deformatiemetingen kunnen zettingen/verzwakkingen van bouwwerken en kunstwerken worden gemeten. Daarvoor wordt de beginsituatie vastgelegd (de nulmeting) en vervolgens worden herhalingsmetingen uitgevoerd. Door de nulmeting met de herhalingsmetingen te vergelijken, worden eventuele verzakkingen of verschuivingen van de kademuren, in horizontale of verticale richting, inzichtelijk gemaakt en kunnen tijdig herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Gebouwen, kunstwerken en andere structuren als wegen en spoorlijnen bewegen altijd, maar door externe invloeden kunnen deze bewegingen risicovol worden. Voor het beheer en onderhoud van de Dordtse kademuren worden periodiek metingen verricht om deze bewegingen vast te leggen en in de gaten te houden. Door deze metingen wordt duidelijk of eventuele maatregelen moeten worden getroffen tegen verzakking of verschuiving.

Om de deformatiemetingen te kunnen uitvoeren, wordt gebruik gemaakt van vaste meetpunten in de nabije omgeving van de kademuren. Deze zogenoemde vastleggingen worden aangebracht in zo stabiel mogelijke projecten, zoals gebouwen. In de gevel wordt dan een metalen plug van acht millimeter aangebracht. Tijdens de meting worden hier een opzetbout en een meetspiegel op bevestigd, die na de meting weer worden verwijderd. Dan wordt in de plug een bout met platte kop bevestigd waardoor het meetpunt is beschermd en kan worden gebruikt voor herhalingsmetingen.

De gemeente Dordrecht vraagt aan haar bewoners of ze akkoord willen gaan met het aanbrengen van een vastlegging in hun gevel. Als de bewoners hiermee instemmen, kan Kragten in opdracht van de gemeente Dordrecht de deformatiemetingen uitvoeren en vastleggen.

Project:
Deformatiemetingen kademuren Dordrecht
Locatie:
Dordrecht
Klant:
Gemeente Dordrecht
Terug naar projecten