Deformatiemetingen kunstwerken voor onze veiligheid

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat (RWS) is het beheren van wegen, waterwegen en watersystemen. Hiervoor moet RWS op de hoogte zijn van de staat van onderhoud van de bouwkundige kunstwerken in deze netwerken. Een instandhoudingsanalyse per object maakt het mogelijk in te schatten welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is en wat de bijbehorende kosten zijn.

Kragten voert hiervoor voor 45 objecten verspreid over Nederland de deformatiemetingen uit. Met deze metingen wordt de stabiliteit van de objecten gemonitord. Op basis van de analyse van brongegevens en resultaten van de monitoring wordt een advies opgesteld met betrekking tot de constructieve veiligheid van het onderzochte object. De adviezen moeten per object inzicht geven in het risicobeeld, de urgentie en eventuele beheersmaatregelen. De resultaten van deze analyse worden als referentie gebruikt om te prioriteren, te budgetteren en te plannen.

Zo heeft Rijkswaterstaat de staat van de objecten in zicht en onze veiligheid in beeld.

Project:
Deformatiemetingen kunstwerken voor onze veiligheid
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten