Deformatiemetingen Van Brienenoordbrug Rotterdam

Over enkele jaren zal de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam worden gerenoveerd. Ter voorbereiding hierop voert Kragten elk kwartaal deformatiemetingen uit om de mate van zettingen op de pijlers nauwkeurig in beeld te brengen. Hierdoor kunnen eventuele ontwerpaanpassingen tijdig worden doorgevoerd, zodat de nieuwe brug straks weer jarenlang soepel kan functioneren.

Kragten heeft al sinds 2006 een raamcontract met Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van geodiensten. Vanuit dit raamcontract hebben we onder andere in 2020 voor zo’n 50 bruggen deformatiemetingen uitgevoerd. Op basis van deze resultaten hebben we Rijkswaterstaat geadviseerd over de noodzaak tot onderhoud of renovatie. Onlangs hebben we een nieuw contract aangenomen om ook het komend jaar 55 bruggen, viaducten en geluidwerende voorzieningen langs rijkswegen in Zuid-Nederland te inspecteren en in te meten.

Een zeer bijzondere en langdurige meetopdracht binnen deze raamovereenkomst voeren we momenteel uit op de Van Brienenoordbrug. De Van Brienenoordbrug over de A16 bij Rotterdam is een van de bekendste en drukste bruggen van Nederland. Dagelijks rijden er 230.000 voertuigen over de brug die bovendien 150 keer per jaar open moet voor hoge schepen. In de zomer van 2025 zal de oostboog uit 1965 worden vervangen door een compleet nieuwe brug die ‘op de kant’ wordt gemaakt en in zijn geheel op de plek van de bestaande brug wordt ingeschoven. Dan wordt ook de ‘oude’ oostboog opgeknapt en als die gereed is wordt die ter plaatse van de westboog uit 1990 geplaatst. Op deze manier wordt het doorgaande verkeer zo kort mogelijk gehinderd. De verplaatsing van deze enorme kunstwerken wordt een militaire operatie, zowel qua tijd en omvang als qua nauwkeurigheid. Met name omdat de brug ook geopend moet kunnen worden, wordt het millimeterwerk.

De uit te voeren werkzaamheden leiden tot gewijzigde belastingen aan de pijlers van de brug. Dit kan consequenties hebben voor de funderingen. Vanaf juli 2021 tot aan in ieder geval de start van de werkzaamheden in 2025 voeren we daarom elk kwartaal een nauwkeurige deformatiemeting uit. Als we namelijk nu al zettingen op de pijlers van de bestaande brug constateren, kan het ontwerp daar vroegtijdig op worden aangepast. Bij onregelmatige onverwachte zettingen gaat de brug uiteindelijk knellen en dit heeft consequenties voor de beweegbaarheid. De eerste metingen gaven vooralsnog geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp, maar we blijven het nauwkeurig monitoren.

Zo dragen we er aan bij dat een van de bekendste en belangrijkste bruggen in ons rijkswegennet er weer jaren tegen kan!

Project:
Deformatiemetingen Van Brienenoordbrug Rotterdam
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten