Design & Construct bij renovatie Maasbrug Roermond

Kragten ondersteunde aannemercombinatie Mourik/Salverda met de uitvoering van het Design & Constructcontract van het groot onderhoud aan de Maasbrug, de N280 in Roermond. Rijkswaterstaat was de opdrachtgever.

Wij hebben hiervoor het volledige alignement (horizontaal en verticaal) ontworpen. De randvoorwaarde hierbij waren een optimaal alignement met een minimale extra belasting van het betondek van de Maasbrug. Tevens werden alle constructieve detailtekeningen gemaakt in samenwerking met Wagemaker.

Tijdens de uitvoering hebben wij al het meetwerk inclusief de deformatiemetingen, uitzetwerk en monitoring verricht. Onze planologen ondersteunden de aannemer bij het omgevingsmanagement, dat bestond uit onder andere het opstellen van een vergunningenregister en het aanvragen en coördineren van alle vergunningen.

Project:
Design & Construct bij renovatie Maasbrug Roermond
Locatie:
Roermond
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten