Digitale klimaatdialoog

Het weer wordt extremer, meer situaties met wateroverlast worden snel opgevolgd door perioden met extreme hitte en droogte, zoals we de afgelopen drie jaar hebben kunnen ervaren. We zijn ons er steeds meer van bewust dat we met z’n allen een steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst nog prettig te kunnen wonen. Maar hoe gaan we dat doen?

De gemeenten staan aan de lat om de verschillende partijen hiervoor zover te krijgen. Een uitdagende opgave die makkelijker gezegd dan gedaan is. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een routekaart voor het proces opgesteld. Dit is een goede kapstok om structuur aan het proces te geven, de invulling hiervan kan per gemeente verschillend zijn. Zowel intern als extern draagvlak is cruciaal, het is dan ook belangrijk alle belanghebbenden op het juiste moment te betrekken en dan een podium te geven. In de stakeholdersanalyse kijken we welke belanghebbenden er zijn, welke rol ze spelen in het proces, waar ze op dit moment op de klimaatladder staan en wanneer ze betrokken moeten worden. Het betrekken van de belanghebbenden doen we op verschillende manieren en momenten. Dit kan zijn bij super- en bouwmarkten met gerichte vragen, met huis-aan-huisbezoeken of door in klimaatcafës met de belangrijke spelers en belanghebbenden te werken aan verschillende vraagstukken.

In de huidige situatie, waarbij we de dialoog niet altijd fysiek mogen voeren, zetten we verschillende digitale hulpmiddelen in. Zo gebruiken we het online platform Maptionnaire voor burgerparticipatie om digitaal mensen te bevragen in plaats ze fysiek bij de bouw- en supermarkt te treffen. Voor de klimaatcafés gebruiken we de digitale omgeving in Microsoft Teams met verschillende Breakout rooms, de tool Mentimeter voor het creëren van interactie en op gang helpen van discussies en het programma Mural om te brainstormen of samen aan een vraagstuk te werken. Dit zijn allemaal relatief eenvoudige digitale hulpmiddelen die wij als Kragten al bij verschillende projecten succesvol hebben toegepast.

Ook op afstand kunnen we continu in gesprek met elkaar zijn en de klimaatdialoog voeren.

Project:
Digitale klimaatdialoog
Terug naar projecten