Dijkversterking Arcen

De zomer van 2021 heeft de Limburgers weer met de neus op de feiten gedrukt. Het Maaswater stond op veel plaatsen tot aan de top van de dijk en op sommige plaatsen erover. De verouderde dijktrajecten die na de laatste hoogwaters in de jaren ’90 zijn aangelegd, moeten daarom dringend vernieuwd worden. Kragten en WSP zitten samen in het raamcontract Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en hebben hun krachten verenigd om het dijktraject bij Arcen op orde te krijgen voor het huidige klimaat.

Arcen is met zijn middeleeuwse kern en kasteeltuinen een dorp aan de Maas met een sterke aantrekkingskracht. Dit maakt het ook extra uitdagend om hier een dijkontwerp voor uit te werken. Hoe maak je Arcen toekomstbestendig, zonder zijn uitstraling geweld aan te doen? Kragten en WSP werken samen daarom een uniek dijkontwerp uit. Het zal enerzijds bestaan uit klassieke groene keringen, en anderzijds uit een innovatieve oplossing voor de historische kern van Arcen. Voor deze innovatieve oplossing worden diverse harde keringen onderzocht. Zoals bijvoorbeeld een glazen wand of een zelfopdrijvende waterkering. Daarnaast onderzoeken en werken we meekoppelkansen uit, zoals het vispasseerbaar maken van de historische Wymarsche Watermolen. De aannemer kan vervolgens met zijn kennis en kunde een laatste innovatieve
slag aan het ontwerp geven.

Dit is het eerste project dat WSP en Kragten samen binnen het HWBP-raamcontract voor waterschap Limburg doen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen projectenverleden en daarmee zijn eigen kracht. Doordat we volledig integraal samenwerken, zijn de contacten onderling direct en vruchtbaar. Op deze manier zorgen we er samen voor dat Arcen een uniek dijkontwerp krijgt en Limburg weer een stapje dichter komt bij een toekomstbestendige hoogwaterbescherming.

Project:
Dijkversterking Arcen
Locatie:
Arcen
Klant:
Waterschap Limburg
Terug naar projecten