Dijkversterking Heel-Beesel

Kragten werkt sinds 2021 voor aannemerscombinatie FL/Mourik het ontwerp van de dijkvakken Heel en Beesel uit. Met dit project laten we onze kracht zien van multidisciplinair en integraal werken. En met succes! Zelfs coronalockdowns zitten een succesvol verloop van het project niet in de weg.

De dijkvakken worden aangelegd voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat wij droge voeten kunnen houden ondanks klimaatverandering. Juli 2021 heeft de noodzaak van het programma nogmaals onderstreept. Voor de aannemerscombinatie werken wij beide dijkvakken uit in zowel 2D als 3D. Hiervoor staat een kernteam aan de lat bestaande uit Gard van Hulzen, Bas Siebers en Rick van Straaten. Zij detailleren de dijklichamen, kunstwerken, bodembescherming, uitlaatconstructies, waterlopen en duikers, hekken, poorten en ga zo maar door. Uiteraard doen ze dit niet alleen. Zo zorgt Jan van de Winkel ervoor dat het hydraulisch allemaal klopt. Pierre Salden voorziet vanuit zijn cultuurtechnische achtergrond het landschapsinrichtingsplan en het compensatieplan. Vanuit FL/Mourik werkt nog een groot team van rekenaars, modelleurs, werkvoorbereiders, uitvoerders en een IPM-team aan deze klus.

Een mooi en concreet voorbeeld van onze bijdrage zijn de dijkvakken 0 en 1 bij Heel. De rioolwater-zuiveringsinstallatie Heel-Panheel zal in de toekomst niet meer afwateren op de Sleybeek, die nu langs de dijk stroomt richting het noorden. Daarom vervalt de afvoerende functie van deze beek, waardoor de mogelijkheid bestaat deze beekloop in te passen in de omgeving. Het multidisciplinaire team heeft ervoor gezorgd dat er een gedetailleerd ontwerp ligt waarin zowel de dijkversterking als de Sleybeek in één mooi landschappelijk geheel passen en elkaar versterken. De nieuwe beekloop wordt straks gevoed met (schoon) water uit de Maas. De rioolwater¬zuiveringsinstallatie Heel-Panheel watert dan af op het kanaal Wessem-Nederweert. Dit alles hebben we gedaan terwijl we als land van de ene naar de andere lockdown gingen. Op afstand of nabij, het is ons gelukt om een gedragen en integraal ontwerp te maken.

Project:
Dijkversterking Heel-Beesel
Locatie:
Heel-Beesel
Klant:
Aanemerscombinatie FL/Mourik
Terug naar projecten