Dijkversterking perceel II

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft zich ten doel gesteld uiterlijk eind 2018 de drie trajecten uit perceel 2 van de Prioritaire Dijkversterkingen te hebben gerealiseerd. In totaal betreffen de drie trajecten circa 7,5 kilometer.

Gezamenlijk met Movares is inschreven op deze uitvraag waarbij Kragten o.a. het omgevingsmanagement invult en daarnaast een aantal conditioneringen onderzoekt waaronder ecologie, inmeting en dergelijken. Het projectteam van de combinatie is gespiegeld aan de organisatie van het Waterschap Peel en Maasvallei.

De omgevingsmanager heeft het Waterschap Peel en Maasvallei ondersteund bij het omgevingsmanagement en heeft een aanzet gegeven voor het communicatieplan. Hiervoor is een grondige stakeholdersanalyse uitgevoerd. Daar waar een dorpsraad spreekt namens de ondernemers dien je goed alle belangen inzichtelijk te hebben. Het omgevingsmanagement is in deze allesbepalend en dient aan de voorkant van het project goed te worden opgepakt .
Ondersteunend aan de stakeholderanalyse is een communicatieplan opgesteld dat ter ondersteuning dient van het projectmanagement en omgevingsmanagement.

Wanneer het voorkeursalternatief is gekozen zal de stakeholderanalyse verder worden verdiept naar direct betrokken en belanghebbenden. In deze analyse is ingebracht de invloedsmacht, dat wil zeggen hoeveel invloed kan een stakeholder hebben op een specifiek onderdeel. Daarnaast worden specifieke issues per stakeholder inzichtelijk gemaakt die kunnen resulteren in een uitgangspunt voor het ontwerp. Zeker bij deze complexe dijkversterkingsprojecten is omgevingsmanagement de spil tussen omgeving en ontwerp/techniek.

Project:
Dijkversterking perceel II
Locatie:
Venlo
Klant:
Waterschap Peel en Maasvallei
Terug naar projecten