Dijkversterking Purmer met historische kadeverbetering

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Kragten het ontwerp en het bestek voor de Kadeverbeteringstraject de Purmer Landelijk Gebied gemaakt.

De Purmer is een bijzondere en oude polder. Na diverse eerdere pogingen, onder andere door godsdiensttwisten, is in 1622 de 27 km² grote polder drooggemalen. De kade rond de polder voldoet niet meer aan de huidige stabiliteitseisen. Daarom wordt de dijk versterkt.

In nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap zijn de stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. Hieruit ontstaan nieuwe profielen die zijn uitgewerkt voor de vijf afzonderlijke kadevakken in dit gebied. Elk kadevak heeft zijn eigen specifieke kenmerken en problematiek. Onder andere de ontwateringssloten, kluften, wegen en woningen maken elk vak specifiek. Het totale traject is circa 16 km lang en vereist maatwerk bij de diverse kunstwerken en situaties rondom bestaande woningen. Dit maatwerk levert ook een forse kostenbesparing op door slim gekozen oplossingen te gebruiken.

In ons plan van aanpak hebben we de focus gelegd op “first time right”. Dit is gedurende het traject ook van toepassing gebleken. We ervaren het project als een bijzonder project waar we trots op zijn dat onze ontwerpen worden gerealiseerd.
Mooi dat we op onze manier kunnen bedragen aan dit historische stukje van Nederland.

Project:
Dijkversterking Purmer met historische kadeverbetering
Locatie:
Purmer
Klant:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Terug naar projecten