Door relining kan riolering Kazernelaan Weert weer jaren mee

In opdracht van de gemeente Weert stelde Kragten voor het riool in de Kazernelaan een reliningbestek op en heeft deze aanbesteed. Vervolgens voerde Kragten directie en hield toezicht op de uitvoering van reliningen. Hieronder vielen werkzaamheden, zoals het toetsen van de ontwerpberekeningen, innemen en laten beproeven van proefstukken, het opstellen van een advies naar aanleiding van de resultaten van de proefstukken en het beoordelen van de opnemingsinspecties 1 jaar na uitvoering.

Nadat de relining was uitgevoerd heeft er ook een radaronderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van holle ruimte in de Kazernelaan. Naar aanleiding van een calamiteit was het vermoeden dat er zand in het riool was ingespoeld.

Project:
Door relining kan riolering Kazernelaan Weert weer jaren mee
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten