DTM-ontwerp Rijnlandroute

De opdracht omvat het inwinnen en leveren van een DTM-ontwerp overeenkomstig de productspecificaties van Rijkswaterstaat.

Onze insteek hierbij was om het DTM in te winnen uit luchtfotografie. Hierbij is de, hoge resolutie, fotovlucht in eigen beheer uitgevoerd. De fotogrammetrische uitwerking is vervolgens uitgevoerd door onze partner Atkins met onder andere hun medewerkers in India. Afgedekte gebieden zijn bijgemeten door onze landmeters.

De controle en bestandsopbouw hebben de medewerkers van de afdeling GIS voor hun rekening genomen. Uit controlemetingen van onze opdrachtgever bleek dat de kartering uit luchtfoto's uitstekend voldeed aan de gestelde eisen.

Project:
DTM-ontwerp Rijnlandroute
Locatie:
A4 en A44
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten