Dubbel Duurzaam Stein

De gemeente Stein heeft een hoge ambitie op het taakveld duurzaamheid. Dit doet de gemeente samen met haar inwoners, het bedrijfsleven en verschillende ketenpartners. Hiernaast ligt er vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Stein een opgave voor het invullen van levensloopbestendig wonen.

Eén van de grote uitdagingen in de energietransitie is het verduurzamen van koopwoningen. Daarnaast geldt vanuit de visie op levensloopbestendig wonen de noodzaak dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat er aanpassingen aan en in de woning uitgevoerd moeten worden met als doel enerzijds het energieverbruik te minimaliseren en de energiebehoefte voor zover mogelijk duurzaam op te wekken en anderzijds langer thuis te kunnen blijven wonen.

Om een extra stimulans te realiseren, heeft de gemeente Stein een Raamovereenkomst gesloten met stichting Dubbel Duurzaam. De gemeente heeft vanuit het Rijk subsidie ontvangen om haar inwoners te voorzien van 1.000 gratis zorg- en energiescans. Het doel van de zorg- en energiescans is om onder bewoners bewustwording, draagvlak en ook enthousiasme te creëren met betrekking tot de energietransitie en specifiek het verduurzamen van de eigen woning en levensloopbestendig maken van de woning.

Middels een rapportage van de scan worden kleine maatregelen aangegeven die relatief eenvoudig kunnen worden aangebracht, zoals tochtstrip en het vervangen van traditionele verlichting door ledverlichting of woningaanpassingen (deuropeners, optrekbeugels of drempelhulpen). Daarnaast krijgen de bewoners ook inzicht in de grote maatregelen die zij kunnen nemen, zoals het aanbrengen van dak-, muur- en/of vloerisolatie, het plaatsen van zonnepanelen en/of een zonneboiler, het installeren van een (hybride) warmtepomp, installeren van een traplift, inloopdouche en/of aanbouw van slaapkamer op de begane grond.

Na het uitbrengen van het rapport worden de bewoners proactief meegenomen in de klantreis, waarbij hulp en ondersteuning wordt geboden bij het organiseren en financieren van het uitvoeren van de maatregelen aan de woning.

Een ander doel van het uitvoeren van de zorg- en energiescans is het creëren van een ‘aanstekelijk’ effect onder andere (buurt)bewoners met als gevolg dat zij ook de eigen woning gaan verduurzamen. Kragten coördineert in opdracht van de gemeente Stein het gehele traject.

Project:
Dubbel Duurzaam Stein
Locatie:
Stein
Klant:
Gemeente Stein
Terug naar projecten