Duurzame en ecologische terreininrichting Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen

Al bij de eerste ideeën voor het nieuwe gebouw werd duidelijk gemaakt dat duurzaamheid op alle terreinen zeer belangrijk is. Dit begrip komt bij de nieuwbouw daarom niet alleen tot uiting in het ontwerp, maar zeker ook in het bouwproces en alles daaromheen.

Dit gebouw heeft als eerste Rabobank het BREEAM-certificaat ontvangen, waarbij de duurzaamheidprestatie van het gebouw met ‘Very Good’ is beoordeeld. De hoge scores zijn niet alleen verdiend vanuit de toe te passen recyclebare materialen maar ook met het afvalmanagement op de bouwplaats, de gezondheid voor de medewerkers en de toepassing van duurzame energie. Bovendien sluit duurzaamheid nauw aan bij de hoge betrokkenheid van de bank bij de regio.

Kragten is als adviseur verantwoordelijk voor de gehele terreininrichting. Gestart vanuit een ecologische waardering van het terrein is in het ontwerp rekening gehouden met de functionele eisen van het gebouw. Het betreft een Advies- en Bestuurscentrum waarbij de nodige parkeerplaatsen moesten worden voorzien voor klanten en personeel.

Naast het gehele ontwerp voor het terrein is nadrukkelijk gekeken naar de ecologische impact en de beperking van de ecologische verstoringen en het creëren van nieuwe biotopen. Het hemelwater wordt via wadi’s verzameld en vastgehouden en mede door de aanwezige hoogteverschillen versterken ze de diversiteit in beplanting. Het groen wordt ecologisch beheerd passend bij de verdere omgeving. Tussen de parkeerstroken zijn groene eilanden met meerstammige inheemse bomen voorzien die naast een aantrekkelijk beeld tijdens alle jaargetijden ook een grote ecologische diversiteit kent. Het onderhoud en beheer is afgestemd op het in stand houden van de nieuwe biotopen en zal minimaal gedurende zes jaren worden gemonitord en geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Project:
Duurzame en ecologische terreininrichting Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Locatie:
Beugen, Zusterbloemstraat 20 Beugen
Klant:
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Terug naar projecten