Duurzame en klimaatadaptieve omgeving BMV Heerlen verbindt

De Broederschool en het Broederhuis (Rijksmonument) zijn door de gemeente Heerlen aangewezen om een brede maatschappelijk voorziening te gaan huisvesten.
De bekende Architect Frits Peutz heeft in 1922 het ontwerp voor de Broederschool gemaakt. Frits Peutz heeft in Heerlen divers gebouwen ontworpen waaronder het Glaspaleis. Dit gebouw staat in de lijst van de 1000 belangrijkste gebouwen van de 20e eeuw. Het programma van eisen voor de BMV Molenberg bevat een brede school voor de Katholieke Broederschool, een Antroposofische Vrije School, een sporthal en een buurt- en wijkcentrum.

Kragten heeft samen met de toekomstig gebruikers, architect Mark Ferron en de gemeente Heerlen de buitenruimte ontworpen en de uitvoeringsvoorbereiding verzorgd.
Door de combinatie van de nieuwbouw met de bestaande bebouwing ontstond er een nieuw centraal plein. Dit centrale plein vormt een ‘’podium’’, voor zowel de scholen als voor de wijk, waarop allerlei activiteiten kunnen plaats vinden zoals muziekvoorstellingen. Naast het centrale plein heeft iedere school zijn eigen buitenruimte waaraan invulling is gegeven voor diverse activiteiten.

In het kader van duurzaamheid en klimaatadaptatie wordt al het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte op het eigen terrein gebufferd en geïnfiltreerd. Door de bodemgesteldheid zijn boringen gemaakt die ingericht zijn als diepte infiltratie. Een aantal bestaande bomen zijn duurzaam behouden en functioneren nu als ‘’groene’’ parasol boven een aantal speellocaties. De 100-jarige rode beuk is een blikvanger op het centrale plein.

De omliggende straten zijn op zo’n wijze heringericht dat de verschillende verkeersstromen, samen met halen en brengen bij de scholen, veilig en soepel verlopen.

Project:
Duurzame en klimaatadaptieve omgeving BMV Heerlen verbindt
Locatie:
Heerlen
Klant:
Gemeente Heerlen
Terug naar projecten