Duurzame nieuwbouwwijk Groote Hoeven Someren

De behoefte aan nieuwbouwwoningen in Someren en haar directe omgeving is groot. Om invulling te geven aan deze behoefte heeft de gemeente Someren het initiatief genomen om aan de zuidzijde van de kern Someren-Dorp de nieuwe woonwijk Groote Hoeven te ontwikkelen. En als je dat toch doet, dan maar meteen echt goed! Groote Hoeven: een wijk met duurzame ambities.

De bouwrijpfase (voor de eerste fase) is in het voorjaar van 2019 opgeleverd. De bouwrijpfase is tot in detail afgestemd op de woonrijpfase om de inspanning en de overlast in de woonrijpfase tot een minimum te beperken. In de eerste fase worden circa 170 woningen gerealiseerd waarvan de eerste 31 kavels voor particuliere bouw al zijn uitgegeven. In latere fasen zijn nog eens circa 50 woningen en een appartementencomplex voorzien. Onder het motto “goed voorbeeld doet volgen” heeft de gemeente Someren een modelwoning gebouwd. Om invulling te geven aan de duurzame ambities is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, circulaire materialen en wordt regenwater op eigen terrein geborgen en geïnfiltreerd.

De duurzame ambities vertalen zich ook in het sleutelwoord van Groote Hoeve “Groen”. Groen levert namelijk een substantiële bijdrage aan het creëren van een prettige leefomgeving en het terugdringen van het hitte-effect. Groen in de wijk is daarnaast goed voor waterafvoer bij extreme buien, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling en dempt geluid. Er is een robuust en klimaatbestendig regenwatersysteem ontworpen, waarbij regenwater zoveel mogelijk binnen het gebied gehouden wordt. De berging van het regenwater vindt met name in open groene bergingen plaats. Samen met het duurzaam behoud van de prachtige bestaande bomenrijen en de nieuwe groene aanplant in de wijk, kan de nieuwbouwwijk Groote Hoeven met recht “Groen” genoemd worden.

Project:
Duurzame nieuwbouwwijk Groote Hoeven Someren
Locatie:
Someren
Klant:
Gemeente Someren
Terug naar projecten