Duurzame rotonde aan de Zwanensingel in Vlaardingen

De rotonde dient duurzaam, veilig, circulair en innovatief te zijn, maar ook realiseerbaar te zijn binnen de aangegeven tijd en het budget. Dat zijn de ambities van de gemeente Vlaardingen voor de rotonde aan de Zwanensingel.

Om hier een goede invulling aan te geven, zijn we begonnen met het definiëren van de termen ‘duurzaam’ en ‘circulair’, zodat ook ieder bouwteamlid dezelfde taal spreekt en hetzelfde doel nastreeft. Hiervoor hebben we CEES Duurzaam en Clair Circulair toegepast. Deze aanpak is leidend geweest voor het verdere verloop van het project.

Om de juiste invulling te kiezen voor materialisatie, bomen en beplanting, is per object een trade off matrix opgesteld: een keuzematrix die een overzicht biedt van de verschillende keuzemogelijkheden met daaraan toegevoegd een criterialijst. Voor de keuze van materialisatie hebben we de volgende duurzaamheidscriteria opgenomen: CO2-reductie, MKI- waarde, herbruikbaarheid en toxiciteit.
Voor de invulling van bomen en beplanting is dat klimaatadaptatie (droogte- en vorstbestendig en interceptie neerslag), biodiversiteit, milieukwaliteit (wegvangen van fijnstof, stikstof en ozon) en CO2-absorptie geweest.

Clair Circulair is een methodiek die het circulair werken faciliteert. De keuze voor circulaire materialen is één, maar om de grondstofwaarde te behouden dienen we dit integraal te verankeren in de voorbereidings-, beheer- en sloopwerkzaamheden. We werken ook met een Beheer en Oogstplan. Hierin leggen we vast hoe de rotonde is aangelegd, hoe deze beheerd dient te worden tijdens de gebruiksfase en hoe deze ‘geoogst’ (slopen in een lineaire economie) moet worden na de gebruiksfase. Alles met het oog op het behoud van de grondstofwaarde.

Hiermee kan de gemeente Vlaardingen een duurzame, veilige, circulaire, innovatieve en betaalbare rotonde op tijd realiseren.

Project:
Duurzame rotonde aan de Zwanensingel in Vlaardingen
Locatie:
Vlaardingen
Klant:
Gemeente Vlaardingen
Terug naar projecten