Een duurzame en gedragen reconstructie van de Singelring Roermond

Geïnitieerd door groot onderhoud dient een groot gedeelte van de historische singel van Roermond, de voornaamste verkeersstructuur binnen het centrum, gerenoveerd te worden. Voor de gemeente Roermond aanleiding om een visie en ontwerp te laten opstellen voor de gehele Singelring, van gevel tot gevel. Vanaf het begin zijn de visie en het ontwerp op interdisciplinaire wijze (landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en civieltechnisch ingenieurs) vorm gegeven. Mede dank zij een gedegen opgezet communicatieplan is de opgestelde visie zonder grote tegenstand door het inspraaktraject geloodst.


Naast een fraaie en gedegen oplossing voor de inrichting van de Singelring wordt de visie gekenmerkt door de speciale aandacht die ge­schonken is aan het ontwerpen van een duurzaam profiel, het aandragen van verkeerskundige oplossingen en het evenwichtig samenbrengen van verkeersveiligheid, verkeersintensiteiten, uitstraling en cultuurhistorie.

Project:
Een duurzame en gedragen reconstructie van de Singelring Roermond
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten