Een karakteristiek centrum Dongen

Bij het opstellen van een toekomstbestendige inrichting is het van belang dat de gebruiker centraal staat. Een duurzame en wervende leefomgeving begint daar waar deze aansluit op de wensen van de eindgebruiker. Het faciliteren van zijn beleving binnen de gewenste ruimtelijke en functionele context is daarbij onontbeerlijk. Om deze redenen is er voor gekozen om ‘de gebruiker’ zowel op visieniveau als op inrichtingsniveau vanaf het begin te betrekken en hun wensen vervolgens onderling met elkaar te verbinden en te bediscussiëren. Aan Kragten is gevraagd om het proces te faciliteren om uiteindelijk een centrumgebied te creëren waar het voor bewoners prettig en uitdagend is om te wonen en te verblijven, ondernemers kunnen ondernemen en klanten en bezoekers graag terugkomen omdat de geboden beleving hen aanspreekt.

Het hart van Dongen is in ontwikkeling waarbij de Hoge Ham is ingericht tot een woon-winkelstraat met een prettig en aantrekkelijk verblijfsklimaat. Het Looiersplein en de directe omgeving hebben een compleet nieuwe identiteit gekregen waarbij de anonimiteit is doorbroken en plaats heeft gemaakt voor een inrichting waar winkelen, ontmoeten en verblijven voorop staan. Een nieuwe multifunctionele accommodatie, de Cammeleur is opgericht in een aantrekkelijke en passende omgeving. Als sluitstuk wordt het Looiershof heringericht als aantrekkelijke parkeeromgeving ten dienste van het centrumgebied. Daarnaast worden het kenmerkende en cultuurhistorisch waardevolle park Vredeoord en het Wilhelminaplein omgevormd tot het kloppende groene hart van Dongen met respect voor het verleden. Een plek waar de bezoeker de ‘drukte’ kan ontvluchten en zich door de parkachtige omgeving kan begeven op zoek naar rust, ontspanning en beleving in het kloppende groene hart van Dongen.

Het centrumgebied van Dongen is hiermee een centrumgebied met twee gezichten met ieder zijn eigen karakteristiek en beleving. Het uiteindelijke resultaat is een compleet nieuwe identiteit met respect voor de historie en de aanwezige kwaliteiten, waarbij een oorspronkelijk anoniem centrumgebied een nieuwe dimensie heeft gekregen en klaar is voor de toekomst.

Project:
Een karakteristiek centrum Dongen
Locatie:
Dongen
Klant:
Gemeente Dongen
Terug naar projecten