Een multifunctioneel Omnipark in Erp

Korfbalvereniging De Korfrakkers, voetvalvereniging RKVV Erp, tennisvereniging Hertog Jan en de Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp zijn al enige jaren verenigd in de Stuurgroep ‘Omnipark Erp’. Sinds 2015 wordt onderzocht of de (her)ontwikkeling van een Omnipark (multifunctioneel sportpark) in het beekdal van de Aa bij Erp mogelijk is en welke meerwaarde dit kan hebben voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp en omgeving. Aangezien ook gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas belangen hebben bij de inrichting en het gebruik van het beekdal, betreft het Omnipark niet langer uitsluitend een plan voor de sportverenigingen en Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa, maar wordt het dus breder ingezet.

Sport wordt gezien als de motor voor de ontwikkeling van een multifunctioneel park dat kansen biedt voor het combineren van functies en kan worden benut als centrale en aantrekkelijke ontmoetingslocatie voor Erp. Bij de betrokken overheden staan de klimaatopgave, de waterdoelen en de ecologische ontwikkeling van het Aa-dal bovenaan op de prioriteitenlijst.

Voorkeursalternatief
Kragten is gevraagd om op basis van het bestaand voorkeursalternatief, een aantal varianten voor de inrichting van het beekdal te ontwikkelen. In overleg met de gemeente Meierijstad, waterschap Aa en Maas en de Stuurgroep Omnipark Erp moeten de varianten leiden tot een definitief inrichtingsplan voor het Omnipark in Erp, inclusief kostenraming. In het inrichtingsplan moeten in ieder geval de volgende zaken worden vastgelegd:

• De situering van de sportvelden (voetbal, korfbal, tennis)
• De situering van de multifunctionele accommodatie (sporthal inclusief gemeenschapshuis)
• De inrichting van het beekdal met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en recreatie
• Een veilige verkeersafwikkeling met voldoende parkeervoorzieningen
• De relatie met (het centrum van) Erp en met name met de seniorenwoningen in Erp
• De herinrichting van de Aa en het beekdal als ecologische verbindingszone

Samen naar de beste keuze voor een multifunctioneel park, waarin tevens klimaat, water en ecologie een waardige plek krijgen.

Project:
Een multifunctioneel Omnipark in Erp
Locatie:
Erp
Klant:
Gemeente Meierijstad
Terug naar projecten